Mɔgɔ weelelenw

Dɔgɔkun o dɔgɔkun, rfi mandenkan b'a kan bɔ, dɔnikɛla dɔ ma, a ka kunnafoni dɔw walawala aw ye.O y'an ka mɔgɔ weelelen  kɛnɛ ye .

A kɛbaga :
Laseli kɛnɛw bɛɛ
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10