Kɔ́nɔnafɛn dáfata
Mɔgɔ weelelenw

Maitre Demba TRAORE ye fanga sina, URD politikitɔn ka kuma lase la ye ka bɔ Mali la

RFI
RFI © RFI
A kɛbaga : RFI MANDENKAN
Sanga 1

A ye ŋɛfɔli k'an ye URD politikitɔn, ɲɛmɔgɔ Soumaila CISSE ka hadamadenya, politikitɔn in ye ani Soumaila ni mɔgɔw cɛ kan.A ɲinigale tun do, Sory IBRAHIM fɛ, rfi mandenkan ka mɔgɔ weelele kɛnɛ kan.

Gafɛ sɔrɔbali

Aw bɛ ka kunnafoni min nyini o tɛ se k'a sɔrɔ bilen.