Maître Cheick Oumar Konaré,e bɛ se ka mun fɔ an ye Rasbath nunnu ka ko kan?

Kumakanw 05:20
Maître Cheick Oumar Konaré, kiritigɛla ka bɔ Mali la.
Maître Cheick Oumar Konaré, kiritigɛla ka bɔ Mali la. © RFI MANDENKAN

Mali la, nin y’a dɔkɔkun fila ye mɔgɔ duuru bɛ k’u ka kasolabɔ makɔnɔ. O mɔgɔ 5 tun minɛna ko siga kɛlen don u ma k’u tun b’a fɛ ka Mali donnatɛmɛ fanga dafiri.

Ganseli

Nka u lafasabagaw ni kiribulon mɔgɔ dɔw tun ko u ka kiri kun tɛ bawo ko daliluya jɔnjɔn ma sɔrɔ wasa ka mɔgɔ ninnu ɲangi. Fo bi, u labila kuma kura ma fɔ. Nka wasa ka famuya sɔrɔ kiri in kan, Safi LUNA ye lafasabaga Me Cheick Oumar KONARE weele.

Aa k’u ka masala lamɛn.