Boubacar Théra, DCAF yɛrɛ ye mun ye?

Kumakanw 04:55
Boubacar Théra, a bɛ baara kɛ DCAF la n’o bɛ weele "Centre pour la Gouvernance du secteur de la sécurité".
Boubacar Théra, a bɛ baara kɛ DCAF la n’o bɛ weele "Centre pour la Gouvernance du secteur de la sécurité". © RFI MANDENKAN/ Boubacar Théra

Dɔkɔkun tɛmɛnen, Mali la, G5 Sahel sɔrasiw tun bɛ lajɛrɛ la Bamako wasa ka yurukuyuruku kɛlɛ ka bɔ u ka sɔrasi sagaw kɔnɔ.

Ganseli

Dɔkɔkun tɛmɛnen, Mali la, G5 Sahel sɔrasiw tun bɛ lajɛrɛ la Bamako wasa ka yurukuyuruku kɛlɛ ka bɔ u ka sɔrasi sagaw kɔnɔ.

O lajɛ in kuncɛra ni sɔrasiw yɛrɛ ladɔnyali ye yurukuyuruku ninnu cogo n’u kɔlɔlɔw kan.

An ka bi mɔgɔ weelelen ka cakɛda de tun ye lajè in sigi ni sɔrasiw ye.

Ale tɔgo Boubacar Théra a bɛ baara kɛ DCAF la n’o bɛ weele Centre pour la Gouvernance du secteur de la sécurité.

An ka Boubacar Théra ni safi LUNA ka masala lamɛn.