Mɔgɔ weelelenw

Sega Gori , yala Mali jamanadenw dɔrɔ de bɛ "Pierrefitte Foyer" kɔnɔ wa?

Kumakanw 04:35
"Foyer" dɔ bɛɛ dalajɛyɔrɔ bɛ ka saniya ni koronabana kɛlɛli alikɔlijiw ye.
"Foyer" dɔ bɛɛ dalajɛyɔrɔ bɛ ka saniya ni koronabana kɛlɛli alikɔlijiw ye. REUTERS/Siphiwe Sibeko

Covid-19 bana kɛlɛli fɛɛrɛw dɔ ye "confinement" ye. France jamana don na "confinemen"t kura kɔnɔ bi, fo kalo kelen. Nka Faransi maara dɔw tun bɛ "confinement" na, i n'a fɔ Nice ni Paris.

Ganseli

 

An ka bi maa weelelen ye Sega Gori ye. Ale ye Mali tunkaranke ye min bɛ Faransi nin y'a san 19 ye. 

"Foyer" kɔnɔ na koronendon kɔsɔbɛ. U bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ "confinement" kɔnɔ, a bɛ olu ɲɛfɔ an ye. 

An ka Ayouba Barry ni Sega Gori ka masala lamɛn.