Bi mɔgɔ weelelen ye Etienne Fakaba Sissoko ye, sɔrɔko dɔnbaga don kabɔ Mali la

Kumakanw 05:19
Ni yé bi mɔgɔ weelelen Etienne Fakaba SISSOKO
Ni yé bi mɔgɔ weelelen Etienne Fakaba SISSOKO © RFi MANDEKAN

Bi, farafinna jamana ɲɛmɔgɔ tan ni duru, ka fara Europu ta dɔw ni diyɛn nafolobon ɲɛmɔgɔw kan, u bɛ ɲɔgɔnyela ka se ka fɛrɛw ta minnu b'a to farafinna bɛ se ka bɔ degun kɔnɔ cogominna. Ale bɛna ɲɛfɔli k'an y'o lajɛrɛ in kan.