Mali : Fanga dafiri n’a kɔlɔlɔw jamana in kɔnɔ.

Kumakanw 05:28
© Sory Ibrahim DIABAKATE, politiki donbaga Mali la
© Sory Ibrahim DIABAKATE, politiki donbaga Mali la © @ RFI

An ka bi mɔgɔ weelelen ye Maliden ye min bɛna kuma kunu fanga dafiri kan. Ale tɔgɔ Sory Ibrahima DIABAKATE. Politikiko donbaga don. An y’a ɲinika fanga dafiri in n’a kɔlɔlɔw kan. An k’a ni Safi LUNA lamɛn.