La Guinée : Mountaga KEITA ye tabletti dɔ dilan dɔkɔtɔrɔw k’u yɛrɛ dɛmɛn n'a ye baara kɔnɔ.

Kumakanw 05:52
Tabletti
Tabletti © @ rfi Mandenkan

Ka dôkôtôrôw dɛmɛn banabagatɔw lajɛlila ni bi tile baarakɛminanw ye, an ka bi mɔgɔ weelelen y'o hakilina de sɔrɔ. Ale ye tabletti dɔ de dilan dɔkɔtɔrɔw bɛ se k’u yɛrɛ dɛmɛn ni min ye, u ka baara kɔnɔ. Masin in bɛ baara caman kɛ, ki ka fari ta k’a kɔkan kunnafoniw ni a kɔnɔ kunnafoniw bɛɛ di. A dilanbaga tɔgɔ Mountaga KEITA ka bɔ La Guinée. A ɲinigalen don Safi LUNA fɛ.

Ganseli

Tablettiw :

Tabletti
Tabletti © @ rfi Mandenkan

Tabletti
Tabletti © @ rfi Mandenkan