Jatigɛwalekelaw bɛ se ka kɛlɛ cogodi farafinna ?

Kumakanw 05:22
Burkina Faso solidasiw
Burkina Faso solidasiw © Issoufou Sanogo

Janko, Burkina Faso jamanadenw ka wilikajɔ kɔ, k'u ka dimin jira Jatigɛwalekelaw kɔ.An bɛna jabi sɔrɔ an ka mɔgɔ weelelen bolo, n' ye Ousseni Tambura ye.Ale ye Burkina Fsao kunnafonidi minisiri ye.An k'u ka masala lamɛn !