Mɔgɔ weelelen kɛnɛ kan bi, an bɛna kuma bɔlɔlɔsira baara cogo kura dɔ de kan ko « influenceur-ya »

Kumakanw 04:43
Mariam Inna KANOUTE ale ye hadamadenw yɛrɛ ka bɔɲɔgɔna kalanbaga ye, n'a bɛ fɔ o ma ko Coach de développement personnel.
Mariam Inna KANOUTE ale ye hadamadenw yɛrɛ ka bɔɲɔgɔna kalanbaga ye, n'a bɛ fɔ o ma ko Coach de développement personnel. © RFi MANDEKAN/Mariam Inna KANOUTE

Mɔgɔ weelelen kɛnɛ kan bi,an bɛna kuma bɔlɔlɔsira baara cogo kura do de kan ko « influenceur-ya ».O ye mɔgɔw ye minnu b'u dayɛrɛmɛn sɔrɔ bɔlɔlɔ kan, n'u yɛrɛ jaw, n'u kumakanw, n'u ka fɛn wɛrɛw ye.O baara i bɛ  ka sanga sɔrɔ kɔsɔbɛ sisan farafinna. O kama, Safi Luna ye Marian Inna KANOUTE bisimila.Ale ye hadamadenw yɛrɛ ka bɔɲɔgɔna kalanbaga ye, n'a bɛ fɔ o ma ko Coach de développement personnel. An ye o ka masala lamɛn.