Fatoumata DEMBELE, i be sɛ ka mun fɔ an ɲɛ muso Digit kan

Kumakanw 05:36
Fatoumata DEMBELE NGOTA, Muso Digit ɲamɔgɔ
Fatoumata DEMBELE NGOTA, Muso Digit ɲamɔgɔ © RFi MANDEKAN/ Fatoumata DEMBELE NGOTA

mɔgɔ weelelen kɛnɛ kan bi an bɛ Fatoumata DEMBELE Ngota de bissimila. Ale ye Côte d'Ivoire jamanaden ye min bɛ muso jɛkulu dɔ ɲamɔgɔya la.O jɛkulu tɔgɔ ye  ''Muso Digit''.U ka baara ye mun ye? U bɛ yɔrɔ jumɛnw la? Safi LUNA y'o ɲinikaliw de kɛ Fatoumata DEMBELE NGOTA la, an k'u lamɛn.