Tenin Nana Kouyaté tara ka baara jira Farafinna jamanaw ni Fransi ka lajɛ kɛnɛ kan

Kumakanw 05:42
Afriki-Fransi lajɛ.
Afriki-Fransi lajɛ. AFP - LUDOVIC MARIN

An ka bi maa welelen ye Muso siifin cɛsirilen dɔ ye min bɔra Mali la, ka taa a ka cakɛyɔrɔ ka baara jira Farafinna jamanaw ni Fransi ka lajɛ kɛnɛ kan Montpellier. 

Ganseli

Tenin Nana Kouyaté ka cakɛyɔrɔ tɔgɔ Agribox. 

Olu ye fɛrɛw de bila senkan, wasa ka sɛnɛ kunnafoni cari. 

An ka Tenin Nana Kouyaté ni Ayouba Barry ka masala lamɛn.