Elise Foniyama Thiombioano Ilboudo, aw sera ka ɲinan Fespaco sigi cogodi ka gɛlɛyaw to senna?

Kumakanw 03:49
Fespaco, Ougadougou, Burkina Faso, ja in ye février kalo tilz 24, san 2017 ta de ye.
Fespaco, Ougadougou, Burkina Faso, ja in ye février kalo tilz 24, san 2017 ta de ye. ISSOUF SANOGO / AFP

Nin gɛlɛyaw kɛra sababu ye ka ɲanajɛ in sonsori nka o ma a bali a ka sigi.

Ganseli

Anw ka bi mɔgɔ weelelen ye Burkina Faso seko ni dɔnko Minisiri de ye, Mme Elise Foniyama Thiombioano Ilboudo,, a bɛna ɲɛfɔi kɛ anw ye u sera ka ɲanajɛ in kɛ cogomin ka nin gɛlɛyaw to senna ani fɛɛrɛ jumɛnw tara u kama.

An ka jɛ ka ni Sadio DOUCOURE ka masala lamɛn.