Diawary BOUARE, e bɛ se ka mun fɔ an ye OXFAM ka jateminɛ sɛbɛn kan musakaw ko kan Farafinna?

Kumakanw 05:16
Oxfam baɲumakɛtɔn
Oxfam baɲumakɛtɔn REUTERS/Simon Dawson

Nin y'a  dɔgɔkun dama damani ye OXFAM baɲumakɛtɔn ye dantigɛli sɛbɛn dɔ bɔ, o kɔnɔ kumaw y'a jira, ko Farafinna tilebinyanfan jamanw kan ka dɔ bɔ u ka musakaw la.

Ganseli

Diɲɛ waaribɔnba FMI y'a laɲini cogomin na. Jamana tan ani wɔro de kan ka dɔ bɔ u ka musakaw la. O jamana ninnu cɛ la , tan ani nani de sɔnna ka ban ka dɔ bɔ u ka musaka la. An ka bi mɔgɔ weele ye Diawary BOUARE ye, ale ye Oxfam  ɲɛmɔgɔ ye mali la. Ale ko ni tɛgɛ kɛla musakaw la, a kɔlɔlɔ bɛ sɔn ka juguya sahɛli jamanaw de man.