Bɔnɔgɔla fɛɛrɛ jumɛnw bɛ se ka sɔrɔ Farafinna jamanaw ka ɲɛtaa la

Kumakanw 05:03
Sahel jamanaw.
Sahel jamanaw. Maryam EL HAMOUCHI AFP

An ka bi mɔgɔ weelelen ye Sinè DIARRA ye ka bɔ Mali la. 

Ganseli

Ale ye sɔrɔko dɔnbaga ngana ye minnu ka baara bɛ tali kɛ jamanaw ka bɔnɔgɔla fɛɛrɛw ɲinili kan. 

O fɛɛrɛw ko la, u bɛ baara kɛ kosɛbɛ lakana ko fana kan. 

O de la Safi LUNA ye weele bila Sinè DIARRA ma bi ko wasa ka ɲɛfɔli k'an ye nin dɔkɔkun labanw mɔgɔ faga binkanniw kan minnu kɛra Mali ni Niger ni Burkina kɔnɔ dinɛ dansago mɔgɔw fɛ. 

An k’u ka masala lamɛn.