Mɔgɔ weelelenw

Pa Makhan KHAAN, i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye Gambie kalata kɛ cogo kan wa?

A jɛnsɛnna :

Gambie jamanakuntigikalata kɛ cogo ni diɲɛ jamana fɔyi ta tɛ kelen ye.

Gambie jamana na, kalata bɛ kɛ nin nɛgɛkɛsu ninnu de kɔnɔ.
Gambie jamana na, kalata bɛ kɛ nin nɛgɛkɛsu ninnu de kɔnɔ. © RFI Mandenkan / Bintou CISSE
Ganseli

Olu bɛ kalata ni nɛgɛkurunw  “billes” de ye. Wa nin kalata cogo bɛ jamana in kɔnɔ kabini san caman.

Pa Makhan KHAAN, ye Gambie kalata koɲɛnɛbɔ jɛkulu ka kuma lasela ye, wa a ale de ye an ka bi mɔgɔ weelelen ye.

A bɛ nin kalata sugu in ɲɛfɔ an ye.