Mɔgɔ weelelenw

Bi mɔgɔ welelen tɔgɔ ye Moustapha Ouattara, sɛnɛkɛlaw ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ don ka bɔ Banfora Maara la

A jɛnsɛnna :

A bɛ waati damadɔ bɔ nɔgɔ sɔngɔ bɛ ka gɛlɛya kɔsɔbɛ kɛrɛnkɛrɛnna Farafinna. 

Moustapha Ouattara
Moustapha Ouattara © @ RFI Mandenkan
Ganseli

Ka bɔ Nigeria ni Benin n'a ni ɲinikɛlaw kafɔ la ni fɛrɛ jɔnjɔn ma ta joonna, Farafinna ɲina san 2022 bɛ son ka gɛlɛya wɛrɛw lase kɛrɛnkɛrɛnna sɛnɛkɛlaw ma nɔgɔko ta fanfɛ. 

O la bi yɛrɛ jateminɛ jumɛnw de bɛ ka kɛ a ko kan ? 

Wa fɛrɛ jumɛnw de se ka sɔrɔ a la ? 

Moustapha Ouattara y'a fɛla fɔ an y'o ko bɛɛlajɛlen kan. 

An jɛ k'ani Sory ka masala lamɛn.