Mɔgɔ weelelenw

Bi y'a tile duru de ye Soudan marabajɛkulu ɲɛmaa, Abdallah Hamdok ye fanga bila

A jɛnsɛnna :

Nga, Soudan ma se ka basigi wa jamanadenw bɛ ka bɔ k'u ka nisongoya jira halisa. 

Soudan, Khartoum.
Soudan, Khartoum. REUTERS - MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
Ganseli

U ka laɲiniw tɛ dɔwɛrɛ fosi ye, ko fɔɔ sɔrasiw de ka taa ka bɔ fanga la. 

Ibrahima Kane ye Soudan politikiko dɔnbaga ye. Wa, a bɛ baarakɛ ni Farafinna tɔnba ye jɛkulu dɔ tɔgɔ la. 

Ale de y'an ka mɔgɔ welelen ye bi. 

A bɛ ɲɛfɔlik'an ye Soudan makanw kan. An ka jɛ ka ni Leila Mandé ka masaala lamɛn.

ka baroda tɔw lajɛ