Nin lɔgɔkun nin, Masaalaba be kuma ɲinan JO de kan

Kumakanw 25:00
Ibrahim MAIGA, farigoloɲanagɛkɛla lo ka bɔ Mali la
Ibrahim MAIGA, farigoloɲanagɛkɛla lo ka bɔ Mali la © RFi MANDEKAN/Ibrahim MAIGA

Nin lɔgɔkun nin, Masaalaba be kuma ɲinan JO le kan, farigoloɲanagɛ ɲɔgɔndanba min be latigɛra Japon jamana na kabi zuluyekalo tile 23. An ka baroɲɔgɔn tɔgɔ Ibrahim MAIGA, farigoloɲanagɛkɛla lo ka bɔ Mali la. Ale ye tali kɛ JO la siɲɛ fila, san 2004 ani san 2008. An k'a ni Umaru YERO ka masaala lamɛn.

Ganseli