Musow ka kɛnɛ

Muso minnu bɛ baara kɛ a fɔra baara minnu ye cɛ baara ye "jɛmukan tɛmɛnen"

A jɛnsɛnna :

An ka bi musow ka kɛnɛ jɛmukan, bɛna kuma olu musow de kan.

Musow minnu bɛ baara kɛ a fɔra baara minnu ma cɛ baara
Musow minnu bɛ baara kɛ a fɔra baara minnu ma cɛ baara 2014 Photothek
Ganseli

An ka mɔgɔ welelen ye Mariam BATE ye, ale ye mɔbiliba borila ye cakɛda dɔ la, Mali la.

Leila MANDE masala ni Issouf DIABATE ye , ale fana ye mobiliba borila ye Côte d’Ivoire jamana kɔnɔ. 

Issouf DIABATE  ko 

Mɔbiliba bori tɛ musow ka bara ye. 
ka baroda tɔw lajɛ