Musow ka kɛnɛ

Farafinna muso balɔntanaw jɔyɔrɔ farikolo ɲanajɛ kɛnɛw kan

Kumakanw 10:00
Muso balɔntana jɛkulu dɔ, ka bɔ Kinshasa, ''RD Congo '' faba la.
Muso balɔntana jɛkulu dɔ, ka bɔ Kinshasa, ''RD Congo '' faba la. © MONUSCO/Michael Ali

Musow ka kɛnɛ, bɛna talikɛ musow jɔyɔrɔ  farikolo ɲanajɛ kɛnɛ kan, farafinna musow tɛ jɔyɔrɔ ba la, farikolo ɲanajɛ ko la. Nka sisan, kow bɛ ka yɛlɛman dɔni dɔni.