Muso cɛsirilen minnu bɛ sɛnɛ baarakɛla manden duguw kɔnɔ

Kumakanw 10:00
Muso cɛsirilen dɔ b'a ka nankɔ sɔnna.
Muso cɛsirilen dɔ b'a ka nankɔ sɔnna. Pixabay/skeeze

Musow ka kɛnɛ kanubagaw, aw danse anw ka kumaso mandi kan.  

Ganseli

Aw ka bi babu bɛna talikɛ muso cɛsirini minnu bɛ  sɛnɛ baarala manden duguw la.

Farafinna musow cɛsirilen kɔsɔbɛ fɔrɔ ni nankɔ sɛnɛw la . U b'u yɛrɛ dɛmɛ k'u ka denbaya balo.

Ola an ka bi, mɔgɔ weelelen ye  Albarka HAIDARA ye, ale ye sɛnɛkɛla ye mali jamana na.