Cɛ kumabaw ka jɛkulu min bɛ musow jukɔrɔmadon, n'a bɛ weele "Anglais" kan na," HE FOR SHE"

Kumakanw 10:00
"ONU FEMMES" ka wilikajɔ dɔ sen fɛ musow ka hakɛ kow la, Mali la.
"ONU FEMMES" ka wilikajɔ dɔ sen fɛ musow ka hakɛ kow la, Mali la. © Dabid Baché/RFI

Jɛmukan in ye tɛmɛnen ye.Cɛw de don  nka  u bɛ cɛsirila walasa musow ka damun sɔrɔ. Mɔgɔw b'u weele "anglais" kan na ko "HE FOR SHE". "ONU", diɲɛtɔnba ka bolofara min bɛ musow ka hakɛ kɔlɔsi n'a ko a ma "Onu femme".

Ganseli

Olu de ye ni jɛkulu in sigi sen kan diɲɛ kɔnɔ walasa cɛw ka wilikajɔ kɛ musow ye sanga ni wagati bɛɛ. An ka mɔgɔ weele ye  Zan FOMBA, ale ye "Onu femme" baarakɛla dɔ ye. A bɛna  "He for she" sigi kun walawala an ye. An ye kuma di fana Balla MARIKO ma ale ye Baɲumakɛtɔn "Solidaris" ɲɛmɔgɔ ye wa a bɛ "He for she jɛkulu" dɔ kɔnɔ.