Musow ka kɛnɛ

Farafinna musow jijalen don situlu baara fɛ, wa u b'a bayɛlɛma k'a kɛ fɛn caman ye

A jɛnsɛnna :

Situlu ni dɔw b'a fɔ a ma ko musow ka sanu, kabini lawalen musow bɛ situlu baara in na dɔw yɛrɛ b'a bayɛlɛma k'a kɛ fɛn caman ye, i n a fɔ mulitulu, kunsigitulu ani dɔ wɛrɛw. Musow ka kɛnɛ in dira muso jijalenw ma olu min bɛ situlu baara in na.

Musow bɛ situlu bayɛlɛmani na, Ghana jamana na.
Musow bɛ situlu bayɛlɛmani na, Ghana jamana na. © RFI/Vincent Pailhé