Phần còn lại của chương trình 25/09 13h17 GMT

Phần âm thanh 43:00
RFI
RFI RFI