VIDEO - MIẾN ĐIỆN - BẦU CỬ

Miến Điện chờ đợi và hy vọng vào cuộc tuyển cử lịch sử

Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ chuẩn bị cho cuộc bầu cử lịch sử ngày 8/11/2015.
Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ chuẩn bị cho cuộc bầu cử lịch sử ngày 8/11/2015. REUTERS/Olivia Harris

Trước cuộc tuyển cử lịch sử 8/11, người dân Miến Điện đang hy vọng một tương lai tươi sáng hơn mở ra cho đất nước. Phóng sự của đài truyền hình France 24 ghi lại không khí những ngày trước cuộc tuyển cử quan trọng.