Vào nội dung chính

Phát trực tiếp

Tiếng nói khắp năm châu

Nghe RFI trực tiếp: Thời sự Pháp và thế giới

Cùng RFI theo dõi thời sự trực tiếp trên trang tin của chúng tôi
Nghe đài tiếng Pháp

Bạn có thể nghe toàn bộ các chương trình.
Đọc và nghe RFI trên Facebook, Twitterđiện thoại di động.

Bạn muốn nghe RFI ở nhà ?
Các tần số phát thanh RFI

Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.