PHÁP - VĂN HÓA - HỎA HOẠN

Pháp: Cháy lớn tại Nhà Thờ Đức Bà Paris

Nhà Thờ Đức Bà Paris bị hỏa hoạn, ngày 15/04/2019
Nhà Thờ Đức Bà Paris bị hỏa hoạn, ngày 15/04/2019 ©Patrick ANIDJAR/AFP

Hỏa hoạn bùng phát lúc 18 giờ 50, giờ Paris, ngày 15/04/2019. Khoảng 400 lính cứu hỏa được huy động. Do địa hình phức tạp, việc cứu hỏa gặp khó khăn. Vòi phun nước không vượt quá 30 mét. Tháp nhọn trên nóc Nhà Thờ Đức Bà Paris cao 93 mét đã bị cháy rụi và sập.