BA LAN

Ba Lan : Thỏa thuận lịch sử đóng cửa các mỏ than

Công nhân biểu tỉnh tại mỏ than Myslowice-Wesola, Myslowiece, Ba Lan ngày 23/09/2020.
Công nhân biểu tỉnh tại mỏ than Myslowice-Wesola, Myslowiece, Ba Lan ngày 23/09/2020. Courtesy of KKWZZ Sierpien 80/Handout via REUTERS.

Tại Ba lan, mỏ khai thác than cuối cùng sẽ đóng cửa vào năm 2049. Thỏa thuận này đã được chính phủ và các nghiệp đoàn thợ mỏ ký kết ngày 25/09/2020. Cam kết này mang tính lịch sử đối với đất nước mà ngành sản xuất điện lệ thuộc đến 80% nguồn than khai thác.

Quảng cáo

Từ Vacxava, thông tín viên đài RFI Damien Simonart giải thích :

« Với những khoản thất thu lớn năm 2019, rồi đại dịch virus corona năm 2020, chưa nói đến mục tiêu giảm khí thải các-bon mà Liên Hiệp Châu Âu đang hướng tới, ngành khai thác than của Ban Lan biết rằng phán quyết này cuối cùng rồi cũng sẽ đến.

Từ vài ngày qua, gần 400 công nhân mỏ phản đối trong những hầm khai thác. Các nghiệp đoàn muốn đẩy lui việc đóng các mỏ than đến năm 2060 nhưng cuối cùng đành phải chấp nhận thời hạn năm 2049. Phải nói rằng đa số các mỏ than đang hoạt động tại Ba Lan sẽ không có đủ vỉa than đá để duy trì khai thác đến thời điểm đó.

Đổi lại, các nghiệp đoàn có được cam kết là từ đây đến năm 2049, sẽ không có một công nhân nào bị mất việc và một chế độ an sinh xã hội sẽ được thiết lập. Thỏa thuận này là một bước ngoặt lịch sử cho Silesie, vùng mỏ than đá của Ba Lan từ nhiều thế kỷ nay, nơi có đông gia đình làm việc trong các hầm mỏ, từ đời cha nối sang đời con.

Ba Lan kể từ giờ có ba thập niên để tiến hành chuyển đổi năng lượng thành công. Trong khi chờ đợi, nước này sẽ phải tiếp tục duy trì sự sống của lĩnh vực hiện đang thua lỗ. »

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí