IRAN - HẠT NHÂN

Hiệp định hạt nhân Iran: Ngày họp lại đầu tiên đạt kết quả mang tính “xây dựng”

Đại diện các nước còn tham gia hiệp định hạt nhân Iran (Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức) và Iran họp tại Vienna, Áo ngày 06/04/2021.
Đại diện các nước còn tham gia hiệp định hạt nhân Iran (Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức) và Iran họp tại Vienna, Áo ngày 06/04/2021. via REUTERS - EU Delegation in Vienna

Các quốc gia ký kết thảo thuận hạt nhân Iran năm 2015 đều đã đến họp tại Vienna, thủ đô nước Áo, vào ngày hôm qua, 06/04/2021, kể cả Hoa Kỳ, nước đã rút ra khỏi thỏa thuân vào năm 2018. Cuộc họp lại được coi là bước đầu ngoại giao nhằm cứu vãn hiệp định.

Quảng cáo

Cho dù Mỹ và Iran không trực tiếp đàm phán với nhau, theo đánh giá của đại diện Liên Hiệp Châu Âu chủ trì cuộc tiếp xúc thì ngày họp đầu tiên này đã có kết quả mang tính “xây dựng”.

Từ Vienna, thông tín viên RFI Isaure Hiace cho biết thêm chi tiết:

Trong cùng một thành phố, nhưng không cùng trong một phòng. Tại Vienna, Hoa Kỳ và Iran không đàm phán trực tiếp với nhau mà thông qua trung gian các quốc gia khác đã ký kết thỏa thuận, đi đầu là các nước châu Âu.

Hôm qua, đại diện những nước vẫn còn ở trong thỏa thuận là Nga, Trung Quốc, Iran, cũng như là Anh, Pháp, Đức đã ngồi lại với nhau, một mặt để bàn về việc bãi bỏ trừng phạt của Mỹ đã tái lập vào năm 2018, và mặt khác là xem xét việc Iran thực hiện những cam kết mà quốc gia đã bỏ dần từ năm 2019.

Theo đại sứ Nga bên cạnh các tổ chức quốc tế ở Vienna, đây là một ngày họp “có kết quả”. Ông Mikhail Ulyanov đã giải thích rằng hai nhóm chuyên gia sẽ phải làm việc trên hai khía cạnh kể trên và sẽ phải xem những biện pháp cụ thể nào mà Washington và Teheran cần đưa ra để tái lập lại việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận.

Các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục tại thủ đô Áo trong những ngày tới đây. Ông Enrique Mora, phó tổng thư ký Cơ Quan Hoạt Động Đối Ngoại của Liên Hiệp Châu Âu, người đã chủ trì cuộc họp hôm qua nhân danh Liên Âu, sẽ gia tăng các cuộc tiếp xúc riêng với tất cả các bên tại Vienna, kể cả với Hoa Kỳ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí