HOA KỲ - BẦU CỬ TỔNG THỐNG

Bầu cử sơ bộ đảng Cộng Hòa Mỹ: Mitt Romney về đầu tại Maine

Ứng viên tổng thống đảng Cộng Hòa Mitt Romney phát biểu tại Sanford, Maine, Hoa Kỳ, 11/02/2012
Ứng viên tổng thống đảng Cộng Hòa Mitt Romney phát biểu tại Sanford, Maine, Hoa Kỳ, 11/02/2012 REUTERS

Hôm qua, 1102/2012, ông Mitt Romney đã giành chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử sơ bộ lựa chọn ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Maine. Đối với cựu thống đốc tiểu bang Massachusett, chiến thắng này mang tính biểu tượng, sau ba thất bại liên tiếp.

Quảng cáo

Theo kết quả kiểm phiếu, ông Mitt Romney về đầu với 39% số phiếu. Về thứ hai là ông Ron Paul, với 36%. Tuy nhiên, do số cử tri tham gia bầu cử thấp, nên ông Romney chỉ hơn ông Paul có 196 phiếu. Ông Rick Santorum về thứ ba, với 18% số phiếu và ông Newt Gingrich, đứng hàng thứ tư, với 6% số phiếu.

Trong ba cuộc bầu cử sơ bộ ngày 07/02/2012, tại Colorado, Ninnesota và Missouri, ứng viên Rick Santorum đều về đầu. Để tránh thất bại lần thứ tư liên tiếp, ông Mitt Romney đã dồn sức vận động đến giờ phút cuối cùng vào hôm thứ Sáu và thứ Bẩy.

Theo ứng viên đảng Cộng Hòa Charlie Webster, thì cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang Maine mang tính không chính thức, không ràng buộc, nhưng nó cho phép dự đoán được xu hướng bỏ phiếu của cử tri trong việc lựa chọn ứng viên tổng thống.

Các nhà quan sát cho rằng ba thất bại liên tiếp vừa qua của ông Romney cho thấy những khó khăn của ứng viên này trong việc tập hợp được sự ủng hộ, các cử tri bảo thủ trong đảng Cộng Hòa vẫn cho rằng nhân vật này quá ôn hòa. Chính vì vậy, trong nhiều ngày qua, ông Romney luôn luôn nhấn mạnh rằng ông thực sự là một chính trị gia bảo thủ.

Mặc dù gặp khó khăn, nhưng cho đến nay, ông Mitt Romney vẫn dẫn đầu trong tiến trình bầu cử sơ bộ lựa chọn ứng viên tổng thống của đảng Cộng Hòa.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí