AI CẬP

Biểu tình ôn hòa chống tổng thống Morsi tại Cairo

Hàng ngàn người Ai Cập lại biểu tình tại quảng trường Tahrir (AFP)
Hàng ngàn người Ai Cập lại biểu tình tại quảng trường Tahrir (AFP)

Hàng ngàn người lại chiếm đóng quảng trường Tahrir đòi Mohamed Morsi rút lại sắc lệnh mở rộng quyền hạn của tổng thống Ai Cập. Xã hội công dân và đối lập Ai Cập coi sắc lệnh trên đe dọa đến tiến trình dân chủ hóa. Tổng thống Morsi bị tố cáo theo gót nhà độc tài bị lật đổ Hosni Moubarak để nắm trọn quyền lực. 

Quảng cáo

Ngày 23/11/2012 vào lúc tổng thống Mohamed Morsi khẳng định trước hàng ngàn người ủng hộ là Ai Cập đang tiến bước trên con đường dân chủ, thì cùng lúc tại quảng trưởng Tahrir, biểu tượng của cuộc cách mạng Ai Cập, khoảng 20 tổ chức chính trị, các thành phần xã hội dân sự cùng tọa kháng suốt đêm qua. Đây là một hình thức bất bạo động chống đối sắc lệnh vừa được tổng thống Ai Cập ban hành. Sắc lệnh này cho phép tổng thống kiểm soát luôn cả ngành Tư pháp. Hiện tại ông Morsi đã nắm trong tay Hành pháp và Lập pháp.

Tại thủ đô Cairo, đụng độ giữa các thành phần thanh niên với cảnh sát đã xảy ra chung quanh khu vực quảng trường Tahrir. Riêng tại Alexandrie ở phía bắc Ai Cập, Port Said và Ismailia, trụ sở của đảng Tự do và Công lý xuất thân từ hàng ngũ tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo bị đốt phá. Tổng thống Morsi là người của đảng này. Thông tín viên Alexandre Buccianti từ Cairo gửi về bài tường trình : 

« Người biểu tình tại quảng trường Tahrir thuộc 18 đảng phái chủ trương một nhà nước thế tục và họ cũng là những thành phần tham gia phong trào cách mạng Ai Cập. Họ dựng lên khoảng 20 chiếc lều ở trung tâm quảng trường này. Họ quyết định là sẽ không rời khỏi nơi đây cho đến khi tổng thống Morsi phải rút lại sắc lệnh mở rộng quyền hạn của tổng thống.

Theo đó tổng thống Ai Cập quyền giải tán Quốc hội và cải tổ cơ cấu của bộ Nội vụ. Phong trào chống đối Ai Cập đã chỉ định hẳn một ban tổ chức để bảo đảm điều kiện cho người biểu tình ở quảng trường Tahrir có thể cầm cự một cách lâu dài. Sắc lệnh cho phép mở rộng quyền hạn của tổng thống vừa được ông Mohamed Morsi ban hành hôm 22/11/2012 cũng đã gây bất đồng trong hàng ngũ các lãnh đạo Ai Cập.

Phó tổng thống Ai Cập đặc trách về giai đoạn chuyển tiếp để hướng tới một nền dân chủ vừa từ chức. Nhiều cố vấn trong cộng tác viên trong số những cố vấn của tổng thống Morsi cũng đã hành động tương tự. Thậm chí ngay cả các đồng minh của tổ thức Huynh Đệ Hồi Giáo cũng tỏ ra thận trọng trước một số điều khoản trong sắc lệnh mở rộng quyền hạn tổng thống vừa được ban hành ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí