Ý -CHÍNH TRỊ

Ý: Phe ly khai Forza Italia lập đảng mới

Cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi
Cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi REUTERS/Tony Gentile

Cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi, ngày hôm nay, 17/11/2013, chính thức tái lập đảng Forza Italia. Đảng này được thành lập từ năm 1994, nhưng đã bị chia rẽ nặng nề. Hôm qua, ông Angelino Alfano, trước đây vẫn được coi là người sẽ thay thế ông Berlusconi, đã quyết định tách ra khỏi đảng Forza Italia và thành lập một chính đảng mới, mang tên đảng Tân Trung Hữu, để ủng hộ liên minh trong chính phủ của Thủ tướng Enrico Letta.

Quảng cáo

Từ Roma, thông tín viên Anne Le Nir tường trình:

« Ông Silvio Berlusconi đã làm sống lại đảng Forza Italia mà không có 5 vị Bộ trưởng và 57 dân biểu. Những người này đã theo ông Angelino Alfano gia nhập một nhóm dân biểu riêng rẽ.

Nhóm này được đặt tên là Tân Trung Hữu, hứa hẹn ủng hộ liên minh tả -hữu của chính phủ vì sự tốt đẹp của nước Ý, như lời họ nói. Trong khi đó, những người trung thành với ông Berlusconi tuyên bố sẵn sàng bỏ rơi chính phủ, nếu như cựu Thủ tướng Berlusconi bị mất ghế Thượng nghị sĩ, sau cuộc bỏ phiếu tại phiên toàn thể Thượng viện. Cuộc bỏ phiếu này được ấn định vào ngày 27/11, sau khi ông Berlusconi, vào mùa hè vừa qua, đã bị kết tội gian lận thuế.

Ông Angelino Alfano, Phó Thủ tướng, ngày hôm qua, tuyên bố là đã làm mọi cách để tránh sự chia rẽ trong đảng, nhưng không thành, bởi vì những phần tử cực đoan trong đảng Forza Italia đã chống đối quyết liệt chính phủ và không chịu tách bạch giữa chính trị và những vấn đề dính líu đến tư pháp của ông Berlusconi. Tuy nhiên, ông Alfano vẫn khẳng định nhóm Tân Trung Hữu vẫn là đồng minh của đảng Forza Italia ».
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí