QUỐC TẾ

Hạ viện Anh công nhận Nhà nước Palestine

Biểu hiện của sự ủng hộ một Nhà nước Palestine tại Luân Đôn. Ảnh ngày 13/10/2014
Biểu hiện của sự ủng hộ một Nhà nước Palestine tại Luân Đôn. Ảnh ngày 13/10/2014 Reuters

Trong một phiên họp ngày 13/10/2014, các dân biểu Anh Quốc đã bỏ phiếu thông qua một kiến nghị yêu cầu Luân Đôn công nhận Nhà nước Palestine. Khuyến nghi này chỉ có giá trị biểu tượng vì chính phủ của Thủ tướng David Cameron sẽ không bị bắt buộc phải làm theo.

Quảng cáo

Tuy nhiên, theo thông tín viên RFI Muriel Delcroix tại Luân Đôn, kết quả bỏ phiếu tại Hạ viện Anh rất có ý nghĩa vì phản ánh một chuyển biến trong công luận, bất lợi cho Israel

« Với 274 phiếu chống lại 12 phiếu, Hạ viện Anh Quốc đã tán đồng bản kiến nghị do một dân biểu thuộc Công đảng đệ trình. Kiến nghị kêu gọi chính phủ 'công nhận một Nhà nước Palestine bên cạnh Nhà nước Israel,  góp phần đảm bảo một giải pháp thương thuyết để hình thành nên hai nhà nước ».

Ảnh hưởng của kết quả bỏ phiếu này tuy nhiên chỉ tương đối. Hạ viện Anh có đến 650 dân biểu, tức là việc công nhận một Nhà nước Palestine trong thực tế, chưa được một nửa thành viên Quốc hội Anh tán đồng.

Hơn nữa, Chính phủ thuộc liên minh Bảo thủ-Dân chủ Tự do cũng đã vắng mặt không bỏ phiếu, và đã yêu cầu các dân biểu của họ làm theo, mặc nhiên giúp cho các dân biểu thuộc Công đảng và một vài dân biểu Dân chủ Tự do thông qua kiến nghị.

Thủ tướng David Cameron đã nhanh chóng nhắc nhở rằng kiến nghị được thông qua không mang tính chất ràng buộc và ông không có ý định thay đổi chính sách đối ngoại của mình trên vấn đề này. Theo Luân Đôn, việc công nhận một Nhà nước Palestine phải là kết quả một cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine.

Tuy nhiên, kiến nghị này vẫn gia tăng áp lực trên chính phủ Anh Quốc trong bối cảnh một quốc gia châu Âu khác là Thụy Điển, cách nay mười ngày, đã loan báo ý định công nhận Nhà nước Palestine.

Cuộc bỏ phiếu mang tính tượng trưng vào hôm qua cũng là dấu hiệu về một sự chuyển hướng của dư luận, cho thấy là Israel đang thua trận trong công luận Anh Quốc.»
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí