HY LẠP

Quốc hội Hy Lạp thông qua gói cải cách thứ hai

Các chủ nợ yêu cầu Hy Lạp cải tổ Luật Dân sự và các ngân hàng - REUTERS /Yiannis Kourtoglou
Các chủ nợ yêu cầu Hy Lạp cải tổ Luật Dân sự và các ngân hàng - REUTERS /Yiannis Kourtoglou

Các dân biểu Hy Lạp tối qua 22/07/2015 đã thông qua gói cải cách thứ hai theo đòi hỏi của các chủ nợ, liên quan đến Luật Dân sự và các ngân hàng. Những cải cách này nằm trong các điều kiện để tiếp tục thương lượng kế hoạch cứu trợ lần thứ ba.

Quảng cáo

Với 230/300 phiếu, một lần nữa chính phủ của ông Alexis Tsipras phải trông cậy vào sự ủng hộ từ các phe đối lập như đảng bảo thủ Tân Dân chủ, đảng xã hội Pasok và cánh trung To Potami. Từ Athens, thông tín viên RFI Charlotte Stiévenard tường trình : 

« Lại thêm một cuộc tranh luận vội vã tại Quốc hội Hy Lạp, các dân biểu chỉ có một ngày để bàn bạc về một văn kiện dày hàng trăm trang được trao vào hôm thứ Hai. Trong bài diễn văn đọc trước Quốc hội, ông Alexis Tsipras nhắc lại, chính phủ luôn phản đối các biện pháp mà các chủ nợ đòi hỏi, nhưng ông không có sự chọn lựa nào khác.

Thủ tướng Hy Lạp nói : « Chúng ta có một thỏa thuận khó khăn để tránh né các kế hoạch cực đoan của các lực lượng bảo thủ nhất ở châu Âu ». 

Đối lập cũng muốn nói rõ quan điểm của mình. Đối với đảng Tân Dân chủ, đây không phải là một cuộc bỏ phiếu cho các biện pháp khắc khổ, cũng không nhằm ủng hộ chính phủ, nhưng để duy trì được sự hiện diện của Hy Lạp trong Liên hiệp Châu Âu. 

Tổng cộng lần này có 36 dân biểu đảng cực tả Syrira của ông Tsipras bỏ phiếu chống, trên tổng số 149 dân biểu đảng này. Cho dù đã bớt đi ba người chống đối so với kỳ bỏ phiếu tuần trước, nhưng chứng tỏ đảng cầm quyền đang chia rẽ. 

Trong khi chờ đợi tìm ra một giải pháp, chính phủ đã nắm được chiếc chìa khóa để có thể tiếp tục thương thảo. Athens hy vọng đạt được một thỏa thuận về kế hoạch cứu trợ trên 80 tỉ euro, từ nay cho đến ngày 20/8 ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí