CUBA - HIẾN PHÁP

Cuba chuẩn bị công nhận kinh tế thị trường

Toàn cảnh Quốc Hội Cuba, ngày 21/12/2018.
Toàn cảnh Quốc Hội Cuba, ngày 21/12/2018. Reuters

Hôm 22/12/2018, Quốc Hội Cuba đã nhất trí thông qua dự thảo Hiến Pháp mới, công nhận nền kinh thị trường nhưng không từ bỏ mục tiêu xã hội chủ nghĩa và vai trò của đảng Cộng Sản. Dự thảo Hiến Pháp sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý vào ngày 24/02/2019.

Quảng cáo

Trong hai ngày làm việc liên tục, 560 đại biểu Quốc Hội đã điều chỉnh vài điểm cuối cùng của bản dự thảo Hiến Pháp, gồm 229 điều. Bản Hiến Pháp mới sẽ thay thế văn bản hiện hành từ 1976.

AFP cho biết nội dung văn kiện này đã được sửa đổi đến 60% sau ba tháng tham khảo ý kiến của 8,9 triệu người dân Cuba (trên tổng số 11 triệu dân) và có đến 783.174 đề xuất sửa đổi, thêm bớt điều khoản.

Theo dự thảo Hiến Pháp mới, Cuba vẫn tiếp tục xây dựng một « xã hội Cộng Sản », được ghi trong Hiến Pháp hiện nay, duy trì vai trò chỉ đạo của Nhà nước đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, dự thảo Hiến Pháp mới công nhận nền kinh tế thị trường, sở hữu tư nhân và đầu tư nước ngoài.

Ứng viên chức chủ tịch nước và thủ tướng không được quá 60 tuổi. Nhiệm kỳ chủ tịch là 5 năm và chỉ được gia hạn một lần. Chế độ đa đảng và bầu trực tiếp chủ tịch nước không được nêu trong dự thảo Hiến Pháp mới.

Hôn nhân đồng tính là một chủ đề gây tranh cãi trong cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo Hiến Pháp mới. Đa số người dân tham gia ủng hộ điều khoản hiện hành, định nghĩa hôn nhân là sự kết hợp « giữa một nam và một nữ ». Ủy ban soạn thảo dự thảo Hiến Pháp đã tìm ra giải pháp trung gian, theo đó hôn nhân được xác định là « một quy chế xã hội và hợp pháp » nhưng không nêu thêm chi tiết.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế