Phần còn lại của chương trình 25/01 13h17 GMT

Phần âm thanh 43:00