Phần còn lại của chương trình 21/07 13h17 GMT

Phần âm thanh 43:00