Vào nội dung chính
NGHE ĐÀI

CHƯƠNG TRÌNH 60 PHÚT

Studio phát thanh RFI.
Studio phát thanh RFI. © RFI/Sébastien Bonijol
121 phút

Quảng cáo

Mời quý vị nghe chương trình 60 phút :

VN_60MN_2020_02_16

Để tải chương trình :

http://telechargement.rfi.fr/rfi/vietnamien/audio/modules/actu/202002/VN_60MN_2020_02_16.mp3

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.