AFFAIRE DU COFFRET

Bài 11 : Ai gọi đấy ?

Quyết tâm tìm hiểu chính xác xem chiếc hộp của George Sand bị đánh cắp lúc nào, và xem anh có thực là nhân chứng trong vụ đó hay không, Lưu Quang tìm cách bắt liên lạc với ông Giám đốc Hôtel des Arts, một người có vẻ khá đứng đắn. Thế nhưng cú điện thoại của anh lại rơi đúng vào tay Jean Pierre... Cuộc gọi này rất tai hại… Tại sao?