AFFAIRE DU COFFRET

Bài 21 : Một bức thư bí hiểm

Lưu Quang quyết định tìm hiểu thêm về những người quen biết Nadia, để xem ai là người chủ mưu vụ trộm. Anh phải đến đồn cảnh sát và phải chứng minh được là mình vô tội. Ông cò Magne vừa có một tang vật mới : một bức thư nặc danh tố cáo một màng lưới buôn lậu các tác phẩm nghệ thuật, và ông nghi là Lưu Quang thuộc màng lưới đó.