AFFAIRE DU COFFRET

Bài 36 : Biến mất tông tích

Jean Pierre đột nhiên biến mất. Lưu Quang buộc phải tìm hiểu thêm về những người quen với Nadia