AFFAIRE DU COFFRET

Bài 36 : Biến mất tông tích

RFI
5 phút

Jean Pierre đột nhiên biến mất. Lưu Quang buộc phải tìm hiểu thêm về những người quen với Nadia