AFFAIRE DU COFFRET

Bài 45 : Tạm biệt

Lưu Quang cảm thấy tình yêu đối với Nadia trỗi dậy mạnh mẽ. Anh biết là nàng đang dựa vào anh và cần anh giúp đõ. Anh nôn nóng muốn đi Marseille để giải quyết vụ án này, và nhất là để gặp lại Nadia. Lưu Quang quyết định đến tạm biệt Marie-Ange.