AFFAIRE DU COFFRET

Bài 46 : Gaëlle

Lưu Quang chuẩn bị xuống Marseille. Anh nôn nao chờ bức email xác nhận cuộc hẹn với Nadia. Anh rất lo vì không biết làm sao khôi phục đầy đủ trí nhớ để đảm đương được trách nhiệm của mình, và nhất là đối mặt với người mà anh yêu, nhưng lại là đầu mối của mọi sự. Trong khi chờ đợi, Lưu Quang gặp lại Gaëlle, một bé gái có liên hệ với Nadia.