AFFAIRE DU COFFRET

Bài 48 : Đến ngân hàng

Lưu Quang cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng khi anh ký gửi 20 ngàn euros tiền mặt vào ngân hàng