AFFAIRE DU COFFRET

Bài 48 : Tai nạn

Trong lúc đang đi dạo với Nadia trên đường phố Paris vào ban đêm, Lưu Quang lại bị tai nạn, khi chiếc xe của Gérard làm cho anh té nhào.