AFFAIRE DU COFFRET

Bài 51 : Tại nhà của Anne

Lưu Quang đến nhà Anne ở miền nam nước Pháp và biết thêm vè quá khứ của tất cả các nhân vật có liên quan đến vụ án của chiếc hộp nữ trang ...