AFFAIRE DU COFFRET

Bài 52 : Tại cửa hệu bán bánh mì

Lưu Quang gặp Nadia và cô Anne, dì của cô bé Gaelle ở một tiệm bán bánh mì ở thành phố Marseille