AFFAIRE DU COFFRET

Bài 27 : Đổi khách sạn

Lưu Quang cảm thấy bị đe dọa và vội vàng đổi khách sạn để không ai tìm được ra anh. Và khi nghe lại các đoạn ghi âm của Nadia, Lưu Quang đã nổi giận và quyết định không đếm xỉa gì đến cô gái này nữa : một tòng phạm của tay Jean-Pierre thô bạo, đã dùng mỹ nhân kế để lợi dụng anh trong mưu đồ của họ !