Phân ưu

Phân ưu
Phân ưu

Ban Việt ngữ đài RFI nhận được tin buồn: cụ bà Hồ Thị Ngọc Viễn, thân mẫu Giáo sư Ngô Vĩnh Long, một chuyên gia thường xuyên tham gia chương trình RFI, vừa tạ thế ngày 26/11/2016 tại Sài Gòn, thọ 98 tuổi.Lễ an táng đã được cử hành ngày 29/11/2016 tại nghĩa trang Hoa Viên, Bình Dương.Ban Việt ngữ RFI xin thành thật chia buồn với Giáo sư Ngô Vĩnh Long và toàn thể gia quyến. Xin cầu cho linh hồn cụ sớm được siêu thoát.